Odense Danse Center - ODC | Dalumvej 32D, 5250 Odense SV | T: +45 31 20 91 96 | M: formand@odensedansecenter.dk

Udmeldelse

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Odense Danse Center ved kasserens mail: kasserer@odensedansecenter.dk.

Udmeldelse træder i kræft efter løbende måned plus 30 dage.

Sæsonen kører fra medio august 2018 til ultimo juni 2019.

Medlemskab ophører automatisk ved sæsonens udløb.