Odense Danse Center - ODC | Dalumvej 32D, 5250 Odense SV | T: +45 31 20 91 96 | M: formand@odensedansecenter.dk

Udmeldelse

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Odense Danse Center ved kasserens mail: kasserer@odensedansecenter.dk

Udmeldelse træder i kræft efter løbende måned plus én måned – Bemærk, at der er et gebyr forbundet med udmeldelse på 100 kr.

Sæsonen kører fra medio august 2021 til ultimo juni 2022.

Medlemskab ophører automatisk ved sæsonens udløb.