Odense Danse Center - ODC | Dalumvej 32D, 5250 Odense SV | T: +45 31 20 91 96 | M: formand@odensedansecenter.dk

Udmeldelse

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Odense Danse Center ved kasserens mail: kasserer@odensedansecenter.dk.

Udmeldelse træder i kræft efter løbende måned plus 30 dage – Bemærk, at der er et gebyr forbundet med udmeldelse på 100 kr..

Sæsonen kører fra medio august 2019 til ultimo juni 2020.

Medlemskab ophører automatisk ved sæsonens udløb.