Odense Danse Center - ODC | Dalumvej 32D, 5250 Odense SV | T: +45 31 20 91 96 | M: formand@odensedansecenter.dk

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for sæson 2021/2022 – som løber fra august 2021 til juni 2022 ved Odense Danse Center

Forbehold:

Kunden er omfattet af de rettigheder, der fremgår af den danske Markedsføringslov og den danske Lov om visse Forbrugeraftaler.

Betingelserne er gældende pr. 1. juli 2021.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.


Priser:

Fremgår af hjemmesiden under kontingent for hvert hold, samt under holdet på klub-modul portalen. Prisen fremgår pr. måned pr. person.

Prisen er fastsat ud fra et sæsonmedlemsskab.

Dertil lægges et gebyr svarende til 2% af månedsprisen, som går direkte til klub-modul for håndtering af dankortomkostninger.


Tilmelding og betaling af abonnement:

Ved endelig tilmelding/køb af deltagelse på hold (senest 2. undervisningsgang) bekræftes det at have læst og accepteret handelsbetingelser gældende for Odense Danse Center.

Indmeldelse sker elektronisk via : Klubmodul

Først oprettes en bruger. Herefter kan man tilmelde sig de ønskede hold.

Med din ordre via ovenstående link oprettes et abonnement til Odense Danse Centers dansehold.


Betaling/Manglende betaling:

Kontingent betales månedligt til den 1. i hver måned. Kontingent trækkes automatisk, når ovenstående tilmelding er gennemført.

Hvis man er i kontingentrestance, og dette ikke bringes i orden efter første påmindelse, vil man være udelukket for deltagelse på hold, indtil dette igen er bragt i orden.

Såfremt der er kontingentrestance ved udmeldelse meldes dette videre til Danmarks idrætsforbund (også kendt DIF), som i yderste tilfælde kan udelukke en fra at deltage i andre klubber, som også er underlagt Danmarks idrætsforbund (DIF).
Ved tvivlstilfælde kan vores kasserer altid kontaktes.


Kundens ansvar:

Hvis kunden ikke modtager en kvittering er det kundens ansvar at kontakte Odense Danse Center for at sikre at betaling og reservation af holdplads er gennemført.


Rabatter:

Der ydes rabatter ved tilmelding til flere hold.

Ved tilmelding til flere hold, betales der fuld pris af det dyreste hold, og der ydes derefter 20 % rabat på hvert ekstra hold der tilmeldes.

Der gives ikke rabat på følgende hold: Studiedans, Hitfit, Fritræningsmedlemsskab.
(Klubmodul kan ikke håndtere dette, hvorfor det restende beløb opkræves manuelt)

For at kunne gå på studiedans hold skal der kunne fremvises gyldigt studiekort.


Levering:

Odense Danse Center har lokaler på følgende adresse:

Dalumvej 32D, 5250 Odense SV

Dette er den primære undervisningsadresse.


Udmeldelse og gebyr:

Udmeldelse SKAL ske skriftligt, ved henvendelse til Odense Danse Center på kasserens mail: Kasserer@odensedansecenter.dk

Udmeldelse træder i kraft efter løbende måned plus en måned.

Ved indmeldelse opkræves et indmeldelsesgebyr på 100 kr, som vil gå tabt i så fald udmeldelse finder sted før sæsonens afslutning.

Såfremt man er medlem fra indmeldelsestidspunkt til sæsonens udgang, tilbagebetales indmeldelsesgebyret.

Sæsonen er gældende fra medio august 2021 til ultimo juni 2021.

Medlemskab ophører automatisk ved sæsonens udløb.
OBS dette gælder ikke træningsmedlemskaber, da disse er løbende abonnementer, hvor de almindelige udmeldelsesbetingelser gælder hele året.

Fortrydelsesret:

Det er muligt i op til 14 dage efter tilmelding at opsige sit abonnement omkostningsfrit.

Dvs. hvis man f.eks. har tilmeldt sig 1.9.2021 og vælger at opsige sit medlemskab inden d. 14.9.2022 vil man blot skulle betale for en halv måneds kontingent og dermed undgå den normale udmeldelses periode samt udmeldelses håndteringsgebyret på 100 kr.